ધ ટ્રોગ્સ દ્વારા વાઇલ્ડ થિંગ માટે ગીતો

તમારી દેવદૂતની સંખ્યા શોધો

 • જંગલી વસ્તુ, તમે મારા હૃદયને ગાવા દો
  તમે બધું ગ્રુવી, જંગલી વસ્તુ બનાવો છો
  જંગલી વસ્તુ, મને લાગે છે કે હું તમને પ્રેમ કરું છું
  પરંતુ હું ચોક્કસ જાણવા માંગુ છું
  આવો અને મને સજ્જડ પકડી રાખો
  હું તને પ્રેમ કરું છુ

  જંગલી વસ્તુ, તમે મારા હૃદયને ગાવા દો
  તમે બધું ગ્રુવી, જંગલી વસ્તુ બનાવો છો
  જંગલી વસ્તુ, મને લાગે છે કે તમે મને ખસેડો
  પરંતુ હું ચોક્કસ જાણવા માંગુ છું
  આવો અને મને સજ્જડ પકડી રાખો
  તમે મને ખસેડો

  જંગલી વસ્તુ, તમે મારા હૃદયને ગાવા દો
  તમે બધું ગ્રુવી, જંગલી વસ્તુ બનાવો છો
  જંગલી વસ્તુ, તમે મારા હૃદયને ગાવા દો
  તમે બધું ગ્રુવી, જંગલી વસ્તુ બનાવો છો
  જંગલી વસ્તુ, તમે મારા હૃદયને ગાવા દો
  તમે બધું ગ્રુવી, જંગલી વસ્તુ બનાવો છો


તમારી દેવદૂતની સંખ્યા શોધો

આ પણ જુઓ:

આજે શ્રેષ્ઠ:

બેયોન્સ દ્વારા બદલી ન શકાય તેવું

બેયોન્સ દ્વારા બદલી ન શકાય તેવું

રિહાન્ના દ્વારા તેને રેડો

રિહાન્ના દ્વારા તેને રેડો

જેસ ગ્લિન દ્વારા હોલ્ડ માય હેન્ડ માટે ગીતો

જેસ ગ્લિન દ્વારા હોલ્ડ માય હેન્ડ માટે ગીતો

ફ્લીટવુડ મેક દ્વારા સપના

ફ્લીટવુડ મેક દ્વારા સપના

પિંક ફ્લોયડ દ્વારા રહસ્યોની રકાબી

પિંક ફ્લોયડ દ્વારા રહસ્યોની રકાબી

રોબિન દ્વારા દરેક હાર્ટબીટ સાથે

રોબિન દ્વારા દરેક હાર્ટબીટ સાથે

Chamillionaire દ્વારા Ridin માટે ગીતો

Chamillionaire દ્વારા Ridin માટે ગીતો

માઇકલ જેક્સન દ્વારા મેન ઇન ધ મિરર માટે ગીતો

માઇકલ જેક્સન દ્વારા મેન ઇન ધ મિરર માટે ગીતો

ફ્લીટવુડ મેક દ્વારા અલ્બાટ્રોસ

ફ્લીટવુડ મેક દ્વારા અલ્બાટ્રોસ

જેક્સન 5 દ્વારા એબીસી

જેક્સન 5 દ્વારા એબીસી

સુપરટ્રેમ્પ દ્વારા ડ્રીમર માટે ગીતો

સુપરટ્રેમ્પ દ્વારા ડ્રીમર માટે ગીતો

ગન્સ એન 'ગુલાબ દ્વારા નવેમ્બર વરસાદ

ગન્સ એન 'ગુલાબ દ્વારા નવેમ્બર વરસાદ

ક્વીન દ્વારા શો મસ્ટ ગો ઓન

ક્વીન દ્વારા શો મસ્ટ ગો ઓન

ડ્રીમ થિયેટર દ્વારા વિધર માટે ગીતો

ડ્રીમ થિયેટર દ્વારા વિધર માટે ગીતો

ધ મેન જે સ્ક્રિપ્ટ દ્વારા ખસેડી શકાતો નથી

ધ મેન જે સ્ક્રિપ્ટ દ્વારા ખસેડી શકાતો નથી

બોબ સેગર દ્વારા પૃષ્ઠને ચાલુ કરો

બોબ સેગર દ્વારા પૃષ્ઠને ચાલુ કરો

ઈમેજીન ડ્રેગન દ્વારા થંડર

ઈમેજીન ડ્રેગન દ્વારા થંડર

લિંકિન પાર્ક દ્વારા નિષ્ક્રિય

લિંકિન પાર્ક દ્વારા નિષ્ક્રિય

ધેર શી ગોઝ બાય ધ લા'સ

ધેર શી ગોઝ બાય ધ લા'સ

રે ચાર્લ્સ દ્વારા આઈ ગોટ અ વુમન માટે ગીતો

રે ચાર્લ્સ દ્વારા આઈ ગોટ અ વુમન માટે ગીતો