ડેવિડ ગુએટા દ્વારા ટાઇટેનિયમ માટે ગીતો

તમારી દેવદૂતની સંખ્યા શોધો

 • તમે તેને બૂમ પાડો
  પણ તમે કહો છો તે શબ્દ હું સાંભળી શકતો નથી
  હું મોટેથી બોલી રહ્યો છું, વધારે બોલતો નથી
  હું ટીકા કરું છું પણ તમારી બધી ગોળીઓ રિકોચેટ છે
  તમે મને નીચે માર્યો, પણ હું ભો થયો

  હું ગુમાવવા માટે બુલેટપ્રૂફ કંઈ નથી
  દૂર આગ, આગ દૂર
  રિકોચેટ, તમે તમારો ધ્યેય લો
  દૂર આગ, આગ દૂર
  તમે મને નીચે માર્યો પણ હું પડીશ નહીં, હું ટાઇટેનિયમ છું
  તમે મને ગોળી મારી દો પણ હું પડીશ નહીં
  હું ટાઇટેનિયમ છું, હું ટાઇટેનિયમ છું, હું ટાઇટેનિયમ છું, હું ટાઇટેનિયમ છું

  મને કાપી નાખો
  પણ તમે જ આગળ પડશો
  ભૂત શહેર, ભૂતિયા પ્રેમ
  તમારો અવાજ ઉઠાવો, લાકડીઓ અને પથ્થરો મારા હાડકાં તોડી શકે છે
  હું મોટેથી બોલી રહ્યો છું, વધારે બોલતો નથી

  હું ગુમાવવા માટે બુલેટપ્રૂફ કંઈ નથી
  દૂર આગ, આગ દૂર
  રિકોચેટ, તમે તમારો ધ્યેય લો
  દૂર આગ, આગ દૂર
  તમે મને ગોળી મારી દો પણ હું પડીશ નહીં
  હું ટાઇટેનિયમ છું
  તમે મને ગોળી મારી દો પણ હું પડીશ નહીં
  હું ટાઇટેનિયમ છું, હું ટાઇટેનિયમ છું

  સ્ટોન-હાર્ડ, મશીનગન
  દોડનારાઓ પર ગોળીબાર
  સ્ટોન-હાર્ડ, આમ બુલેટપ્રૂફ ગ્લાસ

  તમે મને નીચે માર્યો પણ હું પડીશ નહીં, હું ટાઇટેનિયમ છું
  તમે મને નીચે માર્યો પણ હું પડીશ નહીં, હું ટાઇટેનિયમ છું
  તમે મને નીચે માર્યો પણ હું પડીશ નહીં, હું ટાઇટેનિયમ છું
  તમે મને નીચે માર્યો પણ હું પડીશ નહીં, હું ટાઇટેનિયમ છું
  હું ટાઇટેનિયમ છું


રમ ટાઇટેનિયમ કંઈપણ શોધી શક્યું નથી. સંલગ્ન લિંક્સ સમાવી શકે છે

તમારી દેવદૂતની સંખ્યા શોધો

આ પણ જુઓ:

આજે શ્રેષ્ઠ:

લોરીન દ્વારા યુફોરિયા

લોરીન દ્વારા યુફોરિયા

ગાર્થ બ્રૂક્સ દ્વારા ધ રિવર માટે ગીતો

ગાર્થ બ્રૂક્સ દ્વારા ધ રિવર માટે ગીતો

ધ રોલિંગ સ્ટોન્સ દ્વારા સંતોષ (હું નથી મેળવી શકતો) માટે ગીતો

ધ રોલિંગ સ્ટોન્સ દ્વારા સંતોષ (હું નથી મેળવી શકતો) માટે ગીતો

બેયોન્સ દ્વારા ડેડી પાઠ

બેયોન્સ દ્વારા ડેડી પાઠ

મેઘન ટ્રેનર દ્વારા ના માટે ગીતો

મેઘન ટ્રેનર દ્વારા ના માટે ગીતો

પરંપરાગત દ્વારા પ્રજાસત્તાકના યુદ્ધ સ્તોત્ર માટે ગીતો

પરંપરાગત દ્વારા પ્રજાસત્તાકના યુદ્ધ સ્તોત્ર માટે ગીતો

ચાર્લી એક્સસીએક્સ દ્વારા બૂમ તાળી માટે ગીતો

ચાર્લી એક્સસીએક્સ દ્વારા બૂમ તાળી માટે ગીતો

મિયામી સાઉન્ડ મશીન દ્વારા કોંગા માટે ગીતો

મિયામી સાઉન્ડ મશીન દ્વારા કોંગા માટે ગીતો

બ્લડહાઉન્ડ ગેંગ દ્વારા ફાયર વોટર બર્ન

બ્લડહાઉન્ડ ગેંગ દ્વારા ફાયર વોટર બર્ન

જ્હોન લેનન દ્વારા યાદ રાખો

જ્હોન લેનન દ્વારા યાદ રાખો

સ્ટોન સોર દ્વારા પરેશાન માટે ગીતો

સ્ટોન સોર દ્વારા પરેશાન માટે ગીતો

સેમ સ્મિથ દ્વારા નિર્વાણ

સેમ સ્મિથ દ્વારા નિર્વાણ

ડીપ બ્લુ સમથિંગ દ્વારા ટિફનીમાં નાસ્તો

ડીપ બ્લુ સમથિંગ દ્વારા ટિફનીમાં નાસ્તો

રોલિંગ સ્ટોન્સ દ્વારા તમને જે જોઈએ છે તે તમે હંમેશા મેળવી શકતા નથી

રોલિંગ સ્ટોન્સ દ્વારા તમને જે જોઈએ છે તે તમે હંમેશા મેળવી શકતા નથી

અન્ય એક રાણી દ્વારા ધ ડસ્ટ બાઇટ્સ

અન્ય એક રાણી દ્વારા ધ ડસ્ટ બાઇટ્સ

લિટલ મિક્સ દ્વારા ટચ માટે ગીતો

લિટલ મિક્સ દ્વારા ટચ માટે ગીતો

આર્ચી અને એડિથ બંકર દ્વારા તે દિવસો (થીમ ટુ ધ ફેમિલી) માટે ગીતો

આર્ચી અને એડિથ બંકર દ્વારા તે દિવસો (થીમ ટુ ધ ફેમિલી) માટે ગીતો

ડેફ લેપર્ડ દ્વારા પ્રાણીઓ માટે ગીતો

ડેફ લેપર્ડ દ્વારા પ્રાણીઓ માટે ગીતો

મંગળ પર 30 સેકન્ડ સુધી વોક ઓન વોટર માટે ગીતો

મંગળ પર 30 સેકન્ડ સુધી વોક ઓન વોટર માટે ગીતો

AC/DC દ્વારા સમસ્યા બાળક માટે ગીતો

AC/DC દ્વારા સમસ્યા બાળક માટે ગીતો