વ્હિગફિલ્ડ દ્વારા શનિવારની રાત માટે ગીતો

તમારી દેવદૂતની સંખ્યા શોધો

 • દી ડી ના ના ના
  શનિવારે રાત્રે, મને લાગે છે કે હવા ગરમ થઈ રહી છે
  તમારી જેમ બાળક
  હું તમને મારી બનાવીશ, તમે જાણો છો કે હું તમને ટોચ પર લઈ જઈશ
  હું તને પાગલ કરીશ

  શનિવારની રાત, નૃત્ય કરો, તમે જે રીતે ખસેડો છો તે મને ગમે છે
  સુંદર બાળક
  તે પાર્ટીનો સમય છે અને એક મિનિટ પણ આપણે ગુમાવી શકતા નથી
  મારુ છોરું થા

  હું મરીશ કે નહીં તેની મને પરવા નથી
  મારુ છોરું થા
  હું મરીશ કે નહીં તેની મને પરવા નથી
  સુંદર બાળક

  શનિવારે રાત્રે, મને લાગે છે કે હવા ગરમ થઈ રહી છે
  તમારી જેમ બાળક
  હું તમને મારી બનાવીશ, તમે જાણો છો કે હું તમને ટોચ પર લઈ જઈશ
  હું તને પાગલ કરીશ

  શનિવારની રાત, નૃત્ય કરો, તમે જે રીતે ખસેડો છો તે મને ગમે છે
  સુંદર બાળક
  તે પાર્ટીનો સમય છે અને એક મિનિટ પણ આપણે ગુમાવી શકતા નથી
  મારુ છોરું થા

  શનિવારની રાત, નૃત્ય કરો, તમે જે રીતે ખસેડો છો તે મને ગમે છે
  સુંદર બાળક
  તે પાર્ટીનો સમય છે અને એક મિનિટ પણ આપણે ગુમાવી શકતા નથી
  મારુ છોરું થા

  શનિવાર
  શનિવાર
  શનિવાર ની રાત્રિ
  શનિવાર ની રાત્રિ
  શનિવાર
  શનિવાર
  શનિવાર ની રાત્રિ
  શનિવાર ની રાત્રિ
  શનિવાર (દા બા દા દન દે ડી)
  શનિવાર
  શનિવાર ની રાત્રિ
  શનિવાર ની રાત્રિ
  શનિવાર (દા બા દા દન દે ડી)
  શનિવાર
  શનિવાર ની રાત્રિ
  શનિવાર ની રાત્રિ
  શનિવાર
  શનિવાર (ઓહ હા હે)
  શનિવાર ની રાત્રિ
  શનિવાર ની રાત્રિ
  શનિવાર (પાર્ટીનો સમય છે, હા)
  શનિવાર (તે પાર્ટીનો સમય છે, ઓહ)
  શનિવાર ની રાત્રિ
  શનિવાર ની રાત્રિ
  શનિવાર
  શનિવાર
  શનિવાર ની રાત્રિ
  શનિવાર ની રાત્રિ
  શનિવાર (પાર્ટીનો સમય છે, હા)
  શનિવાર (તે પાર્ટીનો સમય છે, ઓહ)
  શનિવાર ની રાત્રિ
  શનિવાર ની રાત્રિ

  દી ડી ના ના નાલેખક/ઓ: આલ્ફ્રેડો પિગ્નાગ્નોલી, ડેવિડ રીવા
  પ્રકાશક: બીએમજી રાઇટ્સ મેનેજમેન્ટ, પીરમ્યુઝિક પબ્લિશિંગ
  દ્વારા લાઇસન્સ અને પ્રદાન કરાયેલ ગીતો LyricFind


રમ શનિવારની રાત કંઈપણ શોધી શક્યું નથી. સંલગ્ન લિંક્સ સમાવી શકે છે

તમારી દેવદૂતની સંખ્યા શોધો

આ પણ જુઓ:

આજે શ્રેષ્ઠ:

બોબ ડાયલન દ્વારા હરિકેન

બોબ ડાયલન દ્વારા હરિકેન

દરવાજા દ્વારા અંત

દરવાજા દ્વારા અંત

સિમોન અને ગારફંકલ દ્વારા ધ સાઉન્ડ ઓફ સાયલન્સ

સિમોન અને ગારફંકલ દ્વારા ધ સાઉન્ડ ઓફ સાયલન્સ

ટેલર સ્વિફ્ટ દ્વારા શેક ઇટ ઓફ

ટેલર સ્વિફ્ટ દ્વારા શેક ઇટ ઓફ

મરુન 5 દ્વારા પ્રેમીઓ શું કરે છે તેના માટે ગીતો

મરુન 5 દ્વારા પ્રેમીઓ શું કરે છે તેના માટે ગીતો

અમને રિહાન્ના દ્વારા પ્રેમ મળ્યો (કેલ્વિન હેરિસ દર્શાવતા)

અમને રિહાન્ના દ્વારા પ્રેમ મળ્યો (કેલ્વિન હેરિસ દર્શાવતા)

ધ બીટલ્સ દ્વારા ડોન્ટ લેટ મી ડાઉન માટે ગીતો

ધ બીટલ્સ દ્વારા ડોન્ટ લેટ મી ડાઉન માટે ગીતો

એફ.આર.ના શબ્દો ડેવિડ

એફ.આર.ના શબ્દો ડેવિડ

રે પાર્કર, જુનિયર દ્વારા ઘોસ્ટબસ્ટર્સ માટે ગીતો

રે પાર્કર, જુનિયર દ્વારા ઘોસ્ટબસ્ટર્સ માટે ગીતો

તમે કેવી રીતે કરો છો તેના માટે ગીતો? માઉથ અને મેકનિલ દ્વારા

તમે કેવી રીતે કરો છો તેના માટે ગીતો? માઉથ અને મેકનિલ દ્વારા

ઇમર્સન, લેક અને પાલ્મર દ્વારા શરૂઆતથી ગીતો

ઇમર્સન, લેક અને પાલ્મર દ્વારા શરૂઆતથી ગીતો

રેઈન્બો દ્વારા સ્ટારગેઝર

રેઈન્બો દ્વારા સ્ટારગેઝર

ઇકો એન્ડ ધ બન્નીમેન દ્વારા કંઇ માટે ગીતો કાયમ રહેતું નથી

ઇકો એન્ડ ધ બન્નીમેન દ્વારા કંઇ માટે ગીતો કાયમ રહેતું નથી

સ્કીટર ડેવિસ દ્વારા ધ એન્ડ ઓફ ધ વર્લ્ડ માટે ગીતો

સ્કીટર ડેવિસ દ્વારા ધ એન્ડ ઓફ ધ વર્લ્ડ માટે ગીતો

એરિક ક્લેપ્ટન દ્વારા કોકેઈન માટે ગીતો

એરિક ક્લેપ્ટન દ્વારા કોકેઈન માટે ગીતો

બેબી, આઈ લવ યોર વે બાય પીટર ફ્રેમ્પટન

બેબી, આઈ લવ યોર વે બાય પીટર ફ્રેમ્પટન

જ Where કોકર અને જેનિફર વોર્ન્સ દ્વારા આપણે ક્યાં છીએ તે ઉપર

જ Where કોકર અને જેનિફર વોર્ન્સ દ્વારા આપણે ક્યાં છીએ તે ઉપર

ધ બીટલ્સ દ્વારા જન્મદિવસ માટે ગીતો

ધ બીટલ્સ દ્વારા જન્મદિવસ માટે ગીતો

રાણી દ્વારા ફ્લેશ

રાણી દ્વારા ફ્લેશ

સ્ટાઇક્સ દ્વારા બેબ માટે ગીતો

સ્ટાઇક્સ દ્વારા બેબ માટે ગીતો