રેડિયોહેડ દ્વારા (સરસ સ્વપ્ન) માટે ગીતો

તમારી દેવદૂતની સંખ્યા શોધો

 • તેઓ મને પ્રેમ કરે છે જેમ હું તેમનો ભાઈ હતો
  તેઓ મારી રક્ષા કરે છે
  મને સાંભળો
  તેઓએ મને મારો પોતાનો બગીચો ખોદ્યો
  મને સૂર્યપ્રકાશ આપ્યો
  મને ખુશ કરી
  સરસ સ્વપ્ન
  સરસ સ્વપ્ન
  સરસ સ્વપ્ન

  હું મારા મિત્રને સારા દેવદૂત તરીકે બોલાવું છું
  પરંતુ તેણી સાથે છે
  તેણીનો જવાબ-ફોન
  તેણી કહે છે કે તેણીને મદદ કરવી ગમશે પરંતુ
  દરિયો કરશે
  આપણા બધાને ઇલેક્ટ્રોક્યુટ કરો
  સરસ સ્વપ્ન
  સરસ સ્વપ્ન
  સરસ સ્વપ્ન
  સરસ સ્વપ્ન

  સરસ સ્વપ્ન
  સરસ સ્વપ્ન
  સરસ સ્વપ્ન, જો તમને લાગે કે તમે પૂરતા મજબૂત છો
  સરસ સ્વપ્ન, જો તમને લાગે કે તમે પર્યાપ્ત છો
  સરસ સ્વપ્ન, જો તમને લાગે કે તમે પૂરતા મજબૂત છો
  સરસ સ્વપ્ન, જો તમને લાગે કે તમે પર્યાપ્ત છો

  હવે ઘરે આવો
  હવે ઘરે આવો
  હવે ઘરે આવો
  હવે ઘરે આવો

  સરસ સ્વપ્ન
  સરસ સ્વપ્ન
  સરસ સ્વપ્ન
  સરસ સ્વપ્ન


રમ (સરસ સ્વપ્ન) કંઈપણ શોધી શક્યા નથી. સંલગ્ન લિંક્સ સમાવી શકે છે

તમારી દેવદૂતની સંખ્યા શોધો

આ પણ જુઓ:

આજે શ્રેષ્ઠ:

ઓએસિસ દ્વારા ગુસ્સામાં પાછા ન જુઓ

ઓએસિસ દ્વારા ગુસ્સામાં પાછા ન જુઓ

ધ એવરલી બ્રધર્સ દ્વારા વરસાદમાં રડવા માટે ગીતો

ધ એવરલી બ્રધર્સ દ્વારા વરસાદમાં રડવા માટે ગીતો

ડિસ્ક્લોઝર દ્વારા લેચ

ડિસ્ક્લોઝર દ્વારા લેચ

ફ્રેન્ચ મોન્ટાના દ્વારા નો સ્ટાઈલિસ્ટ માટે ગીતો

ફ્રેન્ચ મોન્ટાના દ્વારા નો સ્ટાઈલિસ્ટ માટે ગીતો

રોચફોર્ડ દ્વારા તમારા પર મારો પ્રેમ લય માટે ગીતો

રોચફોર્ડ દ્વારા તમારા પર મારો પ્રેમ લય માટે ગીતો

યોન્સે/બેયોન્સે દ્વારા પાર્ટીશન

યોન્સે/બેયોન્સે દ્વારા પાર્ટીશન

તર્ક દ્વારા 1-800-273-8255 માટે ગીતો

તર્ક દ્વારા 1-800-273-8255 માટે ગીતો

જો મેં નાસ દ્વારા વિશ્વ પર શાસન કર્યું (તેની કલ્પના કરો)

જો મેં નાસ દ્વારા વિશ્વ પર શાસન કર્યું (તેની કલ્પના કરો)

ઇમેજીન ડ્રેગન દ્વારા કિરણોત્સર્ગી

ઇમેજીન ડ્રેગન દ્વારા કિરણોત્સર્ગી

બ્રાયન એડમ્સ દ્વારા '69 ના સમર માટે ગીતો

બ્રાયન એડમ્સ દ્વારા '69 ના સમર માટે ગીતો

વિડીયો બગલ્સ દ્વારા રેડિયો સ્ટારને મારી નાખે છે

વિડીયો બગલ્સ દ્વારા રેડિયો સ્ટારને મારી નાખે છે

પ્રિન્સ દ્વારા લેટ્સ ગો ક્રેઝી માટે ગીતો

પ્રિન્સ દ્વારા લેટ્સ ગો ક્રેઝી માટે ગીતો

ધ પોગ્સ આર્ટિસ્ટફેક્ટ્સ

ધ પોગ્સ આર્ટિસ્ટફેક્ટ્સ

ચાર્લી પુથ દ્વારા એક કોલ અવે માટે ગીતો

ચાર્લી પુથ દ્વારા એક કોલ અવે માટે ગીતો

ગોરિલાઝ દ્વારા સેટર્ન્ઝ બાર્ઝ માટે ગીતો

ગોરિલાઝ દ્વારા સેટર્ન્ઝ બાર્ઝ માટે ગીતો

જોજી દ્વારા અભયારણ્ય માટે ગીતો

જોજી દ્વારા અભયારણ્ય માટે ગીતો

એડ શીરેન દ્વારા થિંકિંગ આઉટ લાઉડ

એડ શીરેન દ્વારા થિંકિંગ આઉટ લાઉડ

મેક મી (ક્રાય) નોહ સાયરસ દ્વારા (લેબ્રિન્થ દર્શાવતા)

મેક મી (ક્રાય) નોહ સાયરસ દ્વારા (લેબ્રિન્થ દર્શાવતા)

માઈકલ જેક્સન દ્વારા હીલ ધ વર્લ્ડ

માઈકલ જેક્સન દ્વારા હીલ ધ વર્લ્ડ

એક્વા દ્વારા બાર્બી ગર્લ માટે ગીતો

એક્વા દ્વારા બાર્બી ગર્લ માટે ગીતો