રેમસ્ટેઇન દ્વારા રેડિયો માટે ગીતો

તમારી દેવદૂતની સંખ્યા શોધો

 • અમે સંબંધ રાખી શક્યા નથી
  કંઇ જુઓ, બોલો કે સાંભળો નહીં
  પરંતુ દરરોજ રાત્રે એક કે બે કલાક માટે
  હું આ દુનિયામાંથી ગાયબ થઈ ગયો છું
  રોજ રાત્રે થોડી ખુશી
  મારા કાન વિશ્વ રીસીવરની ખૂબ નજીક છે

  રેડિયો, હું રેડિયો
  મેં મારી જાતને ઈથરમાં ચૂસવા દીધી
  મારા કાન આંખો બની જાય છે
  રેડિયો, હું રેડિયો
  હું જે જોઈ શકતો નથી તે હું આ રીતે સાંભળું છું
  મૌન, ગુપ્ત દૂરના દુ: ખ

  અમે સંબંધ રાખી શક્યા નથી
  કંઈપણ જોવું, વાત કરવી કે ખલેલ પહોંચાડવી નહીં
  બધા ગીતો પર પ્રતિબંધ હતો
  એટલી ખતરનાક વિદેશી નોટો
  પણ રોજ રાત્રે થોડી ખુશ
  મારા કાન વિશ્વ રીસીવરની ખૂબ નજીક છે

  રેડિયો, હું રેડિયો
  મેં મારી જાતને ઈથરમાં ચૂસવા દીધી
  મારા કાન આંખો બની જાય છે
  રેડિયો, હું રેડિયો
  હું જે જોઈ શકતો નથી તે હું આ રીતે સાંભળું છું
  મૌન, ગુપ્ત દૂરના દુ: ખ

  રેડિયો, રેડિયો
  રેડિયો, રેડિયો

  રેડિયો, હું રેડિયો (રેડિયો)
  મેં મારી જાતને ઈથરમાં ચૂસવા દીધી
  મારા કાન આંખો બની જાય છે

  રેડિયો, હું રેડિયો
  મેં મારી જાતને ઈથરમાં ચૂસવા દીધી
  મારા કાન આંખો બની જાય છે
  રેડિયો, હું રેડિયો
  હું જે જોઈ શકતો નથી તે હું આ રીતે સાંભળું છું
  મૌન, ગુપ્ત દૂરના દુ: ખલેખક / લિંડમેન, ડોક્ટર ક્રિશ્ચિયન લોરેન્ઝ, રિચાર્ડ ઝેડ ક્રુસ્પે, પોલ લેન્ડર્સ, ઓલિવર રીડેલ, ક્રિસ્ટોફ ડૂમ સ્નેઇડર સુધી
  પ્રકાશક: યુનિવર્સલ મ્યુઝિક પબ્લિશિંગ ગ્રુપ
  દ્વારા લાઇસન્સ અને પ્રદાન કરાયેલ ગીતો LyricFind


રમ રેડિયો કંઈપણ શોધી શક્યું નથી. સંલગ્ન લિંક્સ સમાવી શકે છે

તમારી દેવદૂતની સંખ્યા શોધો

આ પણ જુઓ:

આજે શ્રેષ્ઠ:

ડાફ્ટ પંક દ્વારા ગેટ લકી માટે ગીતો

ડાફ્ટ પંક દ્વારા ગેટ લકી માટે ગીતો

વી ગોટ ધ પાવર બાય ગોરિલાઝ (જેની બેથ દર્શાવતા)

વી ગોટ ધ પાવર બાય ગોરિલાઝ (જેની બેથ દર્શાવતા)

સાધન દ્વારા Vicarious

સાધન દ્વારા Vicarious

U2 દ્વારા ગર્વ માટે ગીતો (પ્રેમના નામે).

U2 દ્વારા ગર્વ માટે ગીતો (પ્રેમના નામે).

લાઇફહાઉસ દ્વારા અંધ માટે ગીતો

લાઇફહાઉસ દ્વારા અંધ માટે ગીતો

બીઅરટૂથ દ્વારા રોગ માટે ગીતો

બીઅરટૂથ દ્વારા રોગ માટે ગીતો

એવિસી દ્વારા વેક મી અપ (એલો બ્લેક સાથે)

એવિસી દ્વારા વેક મી અપ (એલો બ્લેક સાથે)

સ્ટારશિપ દ્વારા કંઇપણ ગોના સ્ટોપ યુ નાઉ

સ્ટારશિપ દ્વારા કંઇપણ ગોના સ્ટોપ યુ નાઉ

માઇકલ બુબ્લે દ્વારા દરેક વસ્તુ માટે ગીતો

માઇકલ બુબ્લે દ્વારા દરેક વસ્તુ માટે ગીતો

રીટા ઓરા દ્વારા ગમે ત્યાં માટે ગીતો

રીટા ઓરા દ્વારા ગમે ત્યાં માટે ગીતો

UFO દ્વારા રોક બોટમ માટે ગીતો

UFO દ્વારા રોક બોટમ માટે ગીતો

બ્રાન્ડી કાર્લિલે દ્વારા ધ સ્ટોરી માટે ગીતો

બ્રાન્ડી કાર્લિલે દ્વારા ધ સ્ટોરી માટે ગીતો

લોસ ડેલ રિયો દ્વારા મેકેરેના

લોસ ડેલ રિયો દ્વારા મેકેરેના

બ્લેક સેબથ દ્વારા આયર્ન મેન માટે ગીતો

બ્લેક સેબથ દ્વારા આયર્ન મેન માટે ગીતો

શકીરા દ્વારા શી વુલ્ફ માટે ગીતો

શકીરા દ્વારા શી વુલ્ફ માટે ગીતો

કેટી પેરી દ્વારા હે હે હે

કેટી પેરી દ્વારા હે હે હે

ક્રિસ્ટીના એગ્યુલેરા દ્વારા સુંદર

ક્રિસ્ટીના એગ્યુલેરા દ્વારા સુંદર

સિસ્ટમ ઓફ અ ડાઉન દ્વારા ટોક્સિસિટી માટે ગીતો

સિસ્ટમ ઓફ અ ડાઉન દ્વારા ટોક્સિસિટી માટે ગીતો

એસ ઓફ બેઝ દ્વારા સાઇન માટે ગીતો

એસ ઓફ બેઝ દ્વારા સાઇન માટે ગીતો

શબ દ્વારા કેપ્ટિવ બોલ્ટ પિસ્તોલ

શબ દ્વારા કેપ્ટિવ બોલ્ટ પિસ્તોલ