વન બાય થ્રી ડોગ નાઇટ માટે ગીતો

તમારી દેવદૂતની સંખ્યા શોધો

 • એક એકલવાયો નંબર છે જે તમે ક્યારેય કરશો
  બે એકની જેમ ખરાબ હોઈ શકે છે
  તે નંબર વન પછી સૌથી એકલો નંબર છે

  ના એ સૌથી દુdખદ અનુભવ છે જે તમે ક્યારેય જાણતા હશો
  હા, તે સૌથી દુdખદ અનુભવ છે જે તમે ક્યારેય જાણશો

  'કારણ કે એક એકલવાયો નંબર છે જે તમે ક્યારેય કરશો
  એક એકલવાયો નંબર છે, વાહ, બે કરતા ખરાબ

  તમે ચાલ્યા ગયા પછી હવે તે સારું નથી
  હવે હું મારો સમય ફક્ત ગઈકાલની કવિતાઓ બનાવવામાં જ વિતાવું છું

  એક સૌથી એકલો નંબર છે
  એક સૌથી એકલો નંબર છે
  એક એકલવાયો નંબર છે જે તમે ક્યારેય કરશો

  એક એકલવાયું છે
  એક એકલવાયું છે
  એક એકલવાયો નંબર છે જે તમે ક્યારેય કરશો

  તમે ચાલ્યા ગયા પછી હવે તે સારું નથી

  (સંખ્યા)
  એક એકલવાયો છે (સંખ્યા)
  એક એકલવાયો છે (સંખ્યા)
  એક એકલવાયો નંબર છે જે તમે ક્યારેય કરશો

  (સંખ્યા)
  એક એકલવાયો છે (સંખ્યા)
  એક એકલવાયો છે (સંખ્યા)
  એક એકલવાયો નંબર છે જે તમે ક્યારેય કરશો

  (સંખ્યા)
  એક (એક એકલવાયો નંબર છે જે તમે ક્યારેય કરશો)
  (સંખ્યા)
  એક એકલવાયો નંબર છે જે તમે ક્યારેય કરશો
  (સંખ્યા)
  એક એકલવાયો નંબર છે જે તમે ક્યારેય કરશોલેખક/ઓ: હેરી નિલ્સન
  પ્રકાશક: વોર્નર ચેપલ મ્યુઝિક, ઇન્ક.
  દ્વારા લાઇસન્સ અને પ્રદાન કરાયેલ ગીતો LyricFind


તમારી દેવદૂતની સંખ્યા શોધો

આ પણ જુઓ:

આજે શ્રેષ્ઠ:

એલે કિંગ દ્વારા ભૂતપૂર્વ અને ઓહ

એલે કિંગ દ્વારા ભૂતપૂર્વ અને ઓહ

બોબ માર્લી એન્ડ ધ વેઇલર્સ દ્વારા ત્રણ નાના પક્ષીઓ માટે ગીતો

બોબ માર્લી એન્ડ ધ વેઇલર્સ દ્વારા ત્રણ નાના પક્ષીઓ માટે ગીતો

ધ રોલિંગ સ્ટોન્સ દ્વારા રૂબી મંગળવાર માટે ગીતો

ધ રોલિંગ સ્ટોન્સ દ્વારા રૂબી મંગળવાર માટે ગીતો

ડેસ્ટિનીઝ ચાઇલ્ડ દ્વારા બુટિલીસિયસ

ડેસ્ટિનીઝ ચાઇલ્ડ દ્વારા બુટિલીસિયસ

લિન્ડા રોન્સ્ટાડટ દ્વારા બ્લુ બાયૂ માટે ગીતો

લિન્ડા રોન્સ્ટાડટ દ્વારા બ્લુ બાયૂ માટે ગીતો

જુલી એન્ડ્રુઝ દ્વારા મારી પ્રિય વસ્તુઓ

જુલી એન્ડ્રુઝ દ્વારા મારી પ્રિય વસ્તુઓ

Chડિઓસ્લેવ દ્વારા કોચીઝ માટે ગીતો

Chડિઓસ્લેવ દ્વારા કોચીઝ માટે ગીતો

માણસ! આઈ ફીલ લાઈક અ વુમન! શાનિયા ટ્વેઇન દ્વારા

માણસ! આઈ ફીલ લાઈક અ વુમન! શાનિયા ટ્વેઇન દ્વારા

એવિસી દ્વારા સનસેટ જીસસ (ગેવિન ડીગ્રો દર્શાવતા)

એવિસી દ્વારા સનસેટ જીસસ (ગેવિન ડીગ્રો દર્શાવતા)

પીટર ગેબ્રિયલ દ્વારા પ્રેમનું પુસ્તક

પીટર ગેબ્રિયલ દ્વારા પ્રેમનું પુસ્તક

એવેન્જ્ડ સેવનફોલ્ડ દ્વારા જટિલ પ્રશંસા માટે ગીતો

એવેન્જ્ડ સેવનફોલ્ડ દ્વારા જટિલ પ્રશંસા માટે ગીતો

પોસ્ટ માલોન દ્વારા સાયકો (Ty Dolla $ign દર્શાવતા)

પોસ્ટ માલોન દ્વારા સાયકો (Ty Dolla $ign દર્શાવતા)

ઓલ આઇ વોન્ના ઇઝ મેક લવ યુ ટુ હાર્ટ

ઓલ આઇ વોન્ના ઇઝ મેક લવ યુ ટુ હાર્ટ

21 સેવેજ દ્વારા એક લોટ માટે ગીતો

21 સેવેજ દ્વારા એક લોટ માટે ગીતો

મ્યુઝ દ્વારા સુપરમાસીવ બ્લેક હોલ માટે ગીતો

મ્યુઝ દ્વારા સુપરમાસીવ બ્લેક હોલ માટે ગીતો

લશ્કરી પત્નીઓ દ્વારા જ્યાં પણ તમે છો તેના માટે ગીતો

લશ્કરી પત્નીઓ દ્વારા જ્યાં પણ તમે છો તેના માટે ગીતો

ટેલર સ્વિફ્ટ દ્વારા આ પ્રેમ માટે ગીતો

ટેલર સ્વિફ્ટ દ્વારા આ પ્રેમ માટે ગીતો

'Til Kingdom Come by Coldplay

'Til Kingdom Come by Coldplay

પીટ ટાઉનશેંડ દ્વારા લેટ માય લવ ઓપન ધ ડોર માટે ગીતો

પીટ ટાઉનશેંડ દ્વારા લેટ માય લવ ઓપન ધ ડોર માટે ગીતો

એવિસી દ્વારા વેક મી અપ (એલો બ્લેક સાથે)

એવિસી દ્વારા વેક મી અપ (એલો બ્લેક સાથે)