વેન મોરિસન દ્વારા હેવ આઈ ટુલ્ડ યુ લેટલી માટે ગીતો

તમારી દેવદૂતની સંખ્યા શોધો

 • શું મેં તમને તાજેતરમાં કહ્યું છે કે હું તમને પ્રેમ કરું છું
  શું મેં તમને કહ્યું છે કે તમારા ઉપર કોઈ નથી
  મારા હૃદયને આનંદથી ભરો
  મારી ઉદાસી દૂર કરો
  મારી તકલીફો હળવી કરો, તે જ તમે કરો છો

  ઓહ સવારનો સૂર્ય તેની બધી ભવ્યતામાં
  આશા અને આરામ સાથે પણ દિવસની શુભેચ્છા
  અને તમે મારા જીવનને હાસ્યથી ભરી દો
  તમે તેને વધુ સારું બનાવી શકો છો
  તમે જે કરો છો તે મારી મુશ્કેલીઓ હળવી કરો

  એક પ્રેમ છે જે દૈવી છે
  અને તે તમારું છે અને તે મારું છે
  સૂર્યની જેમ
  દિવસ ના અંતે
  આપણે એકનો આભાર માનવો જોઈએ અને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ

  શું મેં તમને તાજેતરમાં કહ્યું છે કે હું તમને પ્રેમ કરું છું
  શું મેં તમને કહ્યું છે કે તમારા ઉપર કોઈ નથી
  મારા હૃદયને આનંદથી ભરો
  મારી ઉદાસી દૂર કરો
  મારી તકલીફો હળવી કરો, તે જ તમે કરો છો

  એક પ્રેમ છે જે દૈવી છે
  અને તે તમારું છે અને તે મારું છે
  અને તે સૂર્યની જેમ ચમકે છે
  દિવસના અંતે આપણે આભાર માનીશું
  અને એકને પ્રાર્થના કરો

  શું મેં તમને તાજેતરમાં કહ્યું છે કે હું તમને પ્રેમ કરું છું
  શું મેં તમને કહ્યું છે કે તમારા ઉપર કોઈ નથી
  મારા હૃદયને આનંદથી ભરો
  મારી ઉદાસી દૂર કરો
  મારી તકલીફો હળવી કરો, તે જ તમે કરો છો

  મારી ઉદાસી દૂર કરો
  મારા જીવનને આનંદથી ભરી દો
  તમે જે કરો છો તે મારી મુશ્કેલીઓ હળવી કરો
  મારા જીવનને આનંદથી ભરી દો
  મારી ઉદાસી દૂર કરો
  તમે જે કરો છો તે મારી મુશ્કેલીઓ હળવી કરો.લેખક/ઓ: વેન મોરિસન
  પ્રકાશક: BMG રાઈટ્સ મેનેજમેન્ટ
  ગીતો લાઇસન્સ અને દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે છે LyricFind


તમારી દેવદૂતની સંખ્યા શોધો

આ પણ જુઓ:

આજે શ્રેષ્ઠ:

ઝેગર અને ઇવાન્સ દ્વારા વર્ષ 2525 ના ગીતો

ઝેગર અને ઇવાન્સ દ્વારા વર્ષ 2525 ના ગીતો

NF દ્વારા અસત્ય

NF દ્વારા અસત્ય

ગૅડ હી ઈઝ ગોન બાય ટોવ લો

ગૅડ હી ઈઝ ગોન બાય ટોવ લો

એકવીસ પાઇલટ્સ દ્વારા માઇગ્રેન માટે ગીતો

એકવીસ પાઇલટ્સ દ્વારા માઇગ્રેન માટે ગીતો

3333 અર્થ - 3333 એન્જલ નંબર જોવો

3333 અર્થ - 3333 એન્જલ નંબર જોવો

રોબિન દ્વારા મારા પોતાના પર નૃત્ય

રોબિન દ્વારા મારા પોતાના પર નૃત્ય

વોલબીટ દ્વારા ગુડબાય ફોરએવર માટે ગીતો

વોલબીટ દ્વારા ગુડબાય ફોરએવર માટે ગીતો

પિટબુલ દ્વારા આઇ નો યુ વોન્ટ મી (કેલે ઓચો)

પિટબુલ દ્વારા આઇ નો યુ વોન્ટ મી (કેલે ઓચો)

દુરાન દુરાન દ્વારા સામાન્ય વિશ્વ માટે ગીતો

દુરાન દુરાન દ્વારા સામાન્ય વિશ્વ માટે ગીતો

સ્નો દ્વારા માહિતી આપનાર

સ્નો દ્વારા માહિતી આપનાર

યુ 2 દ્વારા ગૌરવ (પ્રેમના નામે)

યુ 2 દ્વારા ગૌરવ (પ્રેમના નામે)

ફેલિક્સ જેહ્ન દ્વારા કોઈ પણ (લવ્ઝ મી બેટર) નથી

ફેલિક્સ જેહ્ન દ્વારા કોઈ પણ (લવ્ઝ મી બેટર) નથી

સ્ટેન ગેટ્ઝ અને એસ્ટ્રુડ ગિલબર્ટો દ્વારા ધ ગર્લ ફ્રોમ ઇપાનેમા માટે ગીતો

સ્ટેન ગેટ્ઝ અને એસ્ટ્રુડ ગિલબર્ટો દ્વારા ધ ગર્લ ફ્રોમ ઇપાનેમા માટે ગીતો

ફ્રેન્કી વલ્લી દ્વારા તમે મારી આંખો બંધ કરી શકતા નથી

ફ્રેન્કી વલ્લી દ્વારા તમે મારી આંખો બંધ કરી શકતા નથી

સેમ સ્મિથ દ્વારા પ્રાર્થના

સેમ સ્મિથ દ્વારા પ્રાર્થના

ગેબ્રિયેલા સિલ્મી દ્વારા મીઠી વિશે મારા માટે ગીતો

ગેબ્રિયેલા સિલ્મી દ્વારા મીઠી વિશે મારા માટે ગીતો

ડોન મોઇન દ્વારા ભગવાન માટે ગીતો એક માર્ગ બનાવશે

ડોન મોઇન દ્વારા ભગવાન માટે ગીતો એક માર્ગ બનાવશે

હાઇ સ્કૂલ મ્યુઝિકલ કાસ્ટ દ્વારા હાઇ સ્કૂલ મ્યુઝિકલ માટે ગીતો

હાઇ સ્કૂલ મ્યુઝિકલ કાસ્ટ દ્વારા હાઇ સ્કૂલ મ્યુઝિકલ માટે ગીતો

બ્રુનો મંગળ દ્વારા જ્યારે હું તમારો માણસ હતો

બ્રુનો મંગળ દ્વારા જ્યારે હું તમારો માણસ હતો

ગીતો ફોર એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ રૂલ ધ વર્લ્ડ પર ટિયર બાય ફોર ફિયર્સ

ગીતો ફોર એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ રૂલ ધ વર્લ્ડ પર ટિયર બાય ફોર ફિયર્સ