બેયોન્સ દ્વારા હાલો માટે ગીતો

તમારી દેવદૂતની સંખ્યા શોધો

 • મેં બાંધેલી તે દિવાલો યાદ રાખો
  સારું, બેબી, તેઓ નીચે પડી રહ્યા છે
  અને તેઓએ ઝઘડો પણ કર્યો ન હતો
  તેઓએ અવાજ પણ કર્યો ન હતો

  મને તમને જીતવા દેવાનો રસ્તો મળ્યો
  પરંતુ મને ખરેખર ક્યારેય શંકા નહોતી
  તમારા પ્રભામંડળના પ્રકાશમાં ઉભો છું
  મને હવે મારો દેવદૂત મળ્યો

  જાણે હું જાગૃત થયો છું
  દરેક નિયમ તમે તેને તોડ્યો હતો
  તે જોખમ છે જે હું લઈ રહ્યો છું
  હું તમને ક્યારેય બંધ કરીશ નહીં

  બધે જ હવે હું જોઈ રહ્યો છું
  હું તમારા આલિંગનથી ઘેરાયેલો છું
  બેબી, હું તારો પ્રભામંડળ જોઈ શકું છું
  તમે જાણો છો કે તમે મારી બચતની કૃપા છો

  તમે બધું જ મને જોઈએ છે અને વધુ
  તે તમારા ચહેરા પર લખાયેલું છે
  બેબી, હું તારો પ્રભામંડળ અનુભવી શકું છું
  પ્રાર્થના કરો કે તે દૂર ન થાય

  [કોરસ]
  હું તમારો પ્રભામંડળ (હાલો) પ્રભામંડળ અનુભવી શકું છું
  હું તમારો પ્રભામંડળ (હાલો) પ્રભામંડળ જોઈ શકું છું
  હું તમારો પ્રભામંડળ (હાલો) પ્રભામંડળ અનુભવી શકું છું
  હું તમારો પ્રભામંડળ (હાલો) પ્રભામંડળ જોઈ શકું છું

  મને સૂર્યના કિરણની જેમ માર
  મારી અંધારી રાતમાંથી સળગતી
  તમે માત્ર એક જ છો જે મને જોઈએ છે
  વિચારો કે હું તમારા પ્રકાશનો વ્યસની છું

  મેં શપથ લીધા કે હું ફરી ક્યારેય નહીં પડું
  પણ આ પડવાનું મન પણ થતું નથી
  ગુરુત્વાકર્ષણ ભૂલી શકાતું નથી
  મને ફરીથી જમીન પર ખેંચવા માટે

  એવું લાગે છે કે હું જાગૃત થયો છું
  દરેક નિયમ તમે તેને તોડ્યો હતો
  હું જે જોખમ લઈ રહ્યો છું
  હું તમને ક્યારેય બંધ કરીશ નહીં

  બધે જ હવે હું જોઈ રહ્યો છું
  હું તમારા આલિંગનથી ઘેરાયેલો છું
  બેબી, હું તારો પ્રભામંડળ જોઈ શકું છું
  તમે જાણો છો કે તમે મારી બચતની કૃપા છો

  તમે બધું જ મને જોઈએ છે અને વધુ
  તે તમારા ચહેરા પર લખાયેલું છે
  બેબી, હું તારો પ્રભામંડળ અનુભવી શકું છું
  પ્રાર્થના કરો કે તે દૂર ન થાય

  હું તમારો પ્રભામંડળ (હાલો) પ્રભામંડળ અનુભવી શકું છું
  હું તમારો પ્રભામંડળ (હાલો) પ્રભામંડળ જોઈ શકું છું
  હું તમારો પ્રભામંડળ (હાલો) પ્રભામંડળ અનુભવી શકું છું
  હું તમારો પ્રભામંડળ (હાલો) પ્રભામંડળ જોઈ શકું છું
  હું તમારો પ્રભામંડળ (હાલો) પ્રભામંડળ અનુભવી શકું છું
  હું તમારો પ્રભામંડળ (હાલો) પ્રભામંડળ જોઈ શકું છું

  હું તમારો પ્રભામંડળ (હાલો) પ્રભામંડળ અનુભવી શકું છું
  હું તમારો પ્રભામંડળ (હાલો) પ્રભામંડળ જોઈ શકું છું
  હેલો હેલો

  બધે જ હવે હું જોઈ રહ્યો છું
  હું તમારા આલિંગનથી ઘેરાયેલો છું
  બેબી, હું તારો પ્રભામંડળ જોઈ શકું છું
  તમે જાણો છો કે તમે મારી બચતની કૃપા છો

  તમે બધું જ મને જરૂર છે અને વધુ
  તે તમારા ચહેરા પર લખાયેલું છે
  બેબી, હું તારો પ્રભામંડળ અનુભવી શકું છું
  પ્રાર્થના કરો કે તે દૂર ન થાય

  [કોરસ: x2]
તમારી દેવદૂતની સંખ્યા શોધોઆ પણ જુઓ:

આજે શ્રેષ્ઠ:

ઓલ્ડ ક્રો મેડિસિન શો દ્વારા વેગન વ્હીલ માટે ગીતો

ઓલ્ડ ક્રો મેડિસિન શો દ્વારા વેગન વ્હીલ માટે ગીતો

કેશ કેશ દ્વારા શરણાગતિ માટે ગીતો

કેશ કેશ દ્વારા શરણાગતિ માટે ગીતો

B.o.B દ્વારા એરપ્લેન માટે ગીતો

B.o.B દ્વારા એરપ્લેન માટે ગીતો

ધ ચેઇન્સમોકર્સ દ્વારા ડોન્ટ લેટ મી ડાઉન માટે ગીતો

ધ ચેઇન્સમોકર્સ દ્વારા ડોન્ટ લેટ મી ડાઉન માટે ગીતો

ટૂંક સમયમાં મે વેલરમેન કમ બાય ટ્રેડિશનલ માટે ગીતો

ટૂંક સમયમાં મે વેલરમેન કમ બાય ટ્રેડિશનલ માટે ગીતો

જો તમે સ્ક્રિપ્ટ દ્વારા મને નાઉ જોઈ શકો

જો તમે સ્ક્રિપ્ટ દ્વારા મને નાઉ જોઈ શકો

Ya Head Up 2Pac સુધીમાં રાખો

Ya Head Up 2Pac સુધીમાં રાખો

જેસન ડેરુલો દ્વારા મેરી મી

જેસન ડેરુલો દ્વારા મેરી મી

રીહાન્ના દ્વારા કોલ્ડ કેસ લવ માટે ગીતો

રીહાન્ના દ્વારા કોલ્ડ કેસ લવ માટે ગીતો

લેડી ગાગા દ્વારા સ્પીચલેસ માટે ગીતો

લેડી ગાગા દ્વારા સ્પીચલેસ માટે ગીતો

લિલ ઉઝી વર્ટ દ્વારા XO ટૂર Llif3 માટે ગીતો

લિલ ઉઝી વર્ટ દ્વારા XO ટૂર Llif3 માટે ગીતો

બિલ વિધર્સ દ્વારા લીન ઓન મી માટે ગીતો

બિલ વિધર્સ દ્વારા લીન ઓન મી માટે ગીતો

રાણી દ્વારા તીવ્ર હાર્ટ એટેક

રાણી દ્વારા તીવ્ર હાર્ટ એટેક

અંકશાસ્ત્ર 333 અર્થ - એન્જલ નંબર 333 જોઈને?

અંકશાસ્ત્ર 333 અર્થ - એન્જલ નંબર 333 જોઈને?

નવા ઓર્ડર દ્વારા વિચિત્ર પ્રેમ ત્રિકોણ માટે ગીતો

નવા ઓર્ડર દ્વારા વિચિત્ર પ્રેમ ત્રિકોણ માટે ગીતો

ફ્રેન્કી લેઇન દ્વારા આઇ બિલીવ માટે ગીતો

ફ્રેન્કી લેઇન દ્વારા આઇ બિલીવ માટે ગીતો

મિગોસ દ્વારા મોટરસ્પોર્ટ માટે ગીતો

મિગોસ દ્વારા મોટરસ્પોર્ટ માટે ગીતો

રેમસ્ટેઇન દ્વારા રેડિયો માટે ગીતો

રેમસ્ટેઇન દ્વારા રેડિયો માટે ગીતો

શેગી દ્વારા બૂમ્બાસ્ટિક

શેગી દ્વારા બૂમ્બાસ્ટિક

Rag'n'Bone Man દ્વારા ત્વચા માટે ગીતો

Rag'n'Bone Man દ્વારા ત્વચા માટે ગીતો