રેમસ્ટેઇન દ્વારા ડુ હેસ્ટ માટે ગીતો

તમારી દેવદૂતની સંખ્યા શોધો

 • થી
  તમારી પાસે છે
  તમે મને સમજી ગયા

  થી
  તમારી પાસે છે
  તમે મને સમજી ગયા

  થી
  તમારી પાસે છે
  તમે મને સમજી ગયા

  થી
  તમારી પાસે છે
  તમે મને સમજી ગયા

  થી
  તમારી પાસે છે
  તમે મને સમજી ગયા
  તમે મને સમજી ગયા
  તમે મને પૂછ્યું
  તમે મને પૂછ્યું
  તમે મને પૂછ્યું અને મેં કશું કહ્યું નહીં

  થી
  તમારી પાસે છે
  તમે મને સમજી ગયા
  તમે મને સમજી ગયા
  તમે મને પૂછ્યું
  તમે મને પૂછ્યું
  તમે મને પૂછ્યું અને મેં કશું કહ્યું નહીં

  શું તમે મૃત્યુ સુધી ભાગશો નહીં?
  બધા દિવસો માટે તેના વફાદાર રહો

  ના
  ના

  શું તમે મૃત્યુ સુધી ભાગશો નહીં?
  બધા દિવસો માટે તેના વફાદાર રહો

  ના
  ના

  થી
  તમારી પાસે છે
  થી

  થી
  તમારી પાસે છે
  થી

  થી
  તમારી પાસે છે
  થી

  થી
  તમારી પાસે છે
  થી

  થી
  તમારી પાસે છે
  તમે મને સમજી ગયા

  થી
  તમારી પાસે છે
  તમે મને સમજી ગયા

  થી
  તમારી પાસે છે
  તમે મને સમજી ગયા
  તમે મને સમજી ગયા
  તમે મને પૂછ્યું
  તમે મને પૂછ્યું
  તમે મને પૂછ્યું અને મેં કશું કહ્યું નહીં

  શું તમે મૃત્યુ સુધી ભાગશો નહીં?
  બધા દિવસો માટે તેના વફાદાર રહો

  ના
  ના

  શું તમે મૃત્યુ સુધી છૂટાછેડા લેવા માંગો છો?
  તેઓ ખરાબ દિવસોમાં પણ પ્રેમ કરે છે

  ના
  ના

  શું તમે મૃત્યુ સુધી ભાગશો નહીં?
  તેના વફાદાર રહો

  ના
  નાલેખક: રિચાર્ડ ઝેડ. ક્રુસ્પે, પોલ લેન્ડર્સ, ટિલ લિન્ડેમેન, ડોક્ટર ક્રિશ્ચિયન લોરેન્ઝ, ઓલિવર રીડેલ, ક્રિસ્ટોફ ડૂમ સ્નેઈડર
  પ્રકાશક: કોબાલ્ટ મ્યુઝિક પબ્લિશિંગ લિમિટેડ, યુનિવર્સલ મ્યુઝિક પબ્લિશિંગ ગ્રુપ
  દ્વારા લાઇસન્સ અને પ્રદાન કરાયેલ ગીતો LyricFind


તમારી દેવદૂતની સંખ્યા શોધો

આ પણ જુઓ:

આજે શ્રેષ્ઠ:

ગ્રીન ડે દ્વારા લઘુમતી માટે ગીતો

ગ્રીન ડે દ્વારા લઘુમતી માટે ગીતો

સીન પોલ દ્વારા વી બર્નિન માટે ગીતો

સીન પોલ દ્વારા વી બર્નિન માટે ગીતો

ફ્રેડ દ્વારા રાઈટ સેઈડ ફોર આઈ એમ ટુ સેક્સી

ફ્રેડ દ્વારા રાઈટ સેઈડ ફોર આઈ એમ ટુ સેક્સી

મેટાલિકા દ્વારા એક માટે ગીતો

મેટાલિકા દ્વારા એક માટે ગીતો

ડેમી લોવાટો દ્વારા મને કહો કે તમે મને પ્રેમ કરો છો

ડેમી લોવાટો દ્વારા મને કહો કે તમે મને પ્રેમ કરો છો

ફાઇટ ફોર ફાઇટીંગ દ્વારા સુપરમેન (ઇટ્સ નોટ ઇઝી) માટે ગીતો

ફાઇટ ફોર ફાઇટીંગ દ્વારા સુપરમેન (ઇટ્સ નોટ ઇઝી) માટે ગીતો

જ્યાં પ્રેમ છે? બ્લેક આઇડ વટાણા દ્વારા

જ્યાં પ્રેમ છે? બ્લેક આઇડ વટાણા દ્વારા

મેઘન ટ્રેનર દ્વારા ના માટે ગીતો

મેઘન ટ્રેનર દ્વારા ના માટે ગીતો

એનએફ દ્વારા લેટ યુ ડાઉન માટે ગીતો

એનએફ દ્વારા લેટ યુ ડાઉન માટે ગીતો

ઇંગ્લેન્ડ માટે ગીતો કોક સ્પારર દ્વારા મારા માટે છે

ઇંગ્લેન્ડ માટે ગીતો કોક સ્પારર દ્વારા મારા માટે છે

M.I.L.F. ફર્ગી દ્વારા $

M.I.L.F. ફર્ગી દ્વારા $

બિલી જોએલ દ્વારા માય લાઇફ માટે ગીતો

બિલી જોએલ દ્વારા માય લાઇફ માટે ગીતો

મેજર લેઝર દ્વારા રન અપ (PartyNextDoor અને Nicki Minaj દર્શાવતા)

મેજર લેઝર દ્વારા રન અપ (PartyNextDoor અને Nicki Minaj દર્શાવતા)

બેરી મેનિલો દ્વારા કોપાકાબાના (એટ ધ કોપા) માટે ગીતો

બેરી મેનિલો દ્વારા કોપાકાબાના (એટ ધ કોપા) માટે ગીતો

નેટ કિંગ કોલ દ્વારા L-O-V-E માટે ગીતો

નેટ કિંગ કોલ દ્વારા L-O-V-E માટે ગીતો

જેનિફર લોપેઝ દ્વારા લૂંટ

જેનિફર લોપેઝ દ્વારા લૂંટ

ફૂ ફાઇટર્સ દ્વારા પ્રિટેન્ડર

ફૂ ફાઇટર્સ દ્વારા પ્રિટેન્ડર

ડ You're હૂક અને મેડિસિન શો દ્વારા જ્યારે તમે એક સુંદર મહિલા સાથે પ્રેમમાં છો ત્યારે ગીતો

ડ You're હૂક અને મેડિસિન શો દ્વારા જ્યારે તમે એક સુંદર મહિલા સાથે પ્રેમમાં છો ત્યારે ગીતો

ધ સાઉન્ડ ઓફ મ્યુઝિકના કાસ્ટ દ્વારા એડલવાઇસ માટે ગીતો

ધ સાઉન્ડ ઓફ મ્યુઝિકના કાસ્ટ દ્વારા એડલવાઇસ માટે ગીતો

મોટરહેડ દ્વારા સ્પાડ્સનો એસ

મોટરહેડ દ્વારા સ્પાડ્સનો એસ