કમ ઓન ફીલ ધ નોઇઝ સ્લેડ દ્વારા

તમારી દેવદૂતની સંખ્યા શોધો

 • બેબી બેબી બેબી!

  વાહ!

  તો તમને લાગે છે કે મને દુષ્ટ મન થયું છે, સારું હું તમને મધ કહીશ
  અને મને ખબર નથી કેમ
  અને મને ખબર નથી કેમ
  તેથી તમે માનો છો કે મારું ગાયન સમય સમાપ્ત થઈ ગયું છે, સારું તે મને પૈસા આપે છે
  અને મને ખબર નથી કેમ
  અને મને ખબર નથી કેમ
  એનીમોર
  અરે નહિ

  તો આવો, અવાજની અનુભૂતિ કરો
  છોકરીઓ, તમારા છોકરાઓને પકડો
  અમને જંગલી, જંગલી, જંગલી મળે છે
  અમને જંગલી, જંગલી, જંગલી મળે છે
  તો આવો, અવાજની અનુભૂતિ કરો
  છોકરીઓ, તમારા છોકરાઓને પકડો
  અમને જંગલી, જંગલી, જંગલી મળે છે
  તમારા દરવાજે

  તો તમે કહો છો કે મને એક રમુજી ચહેરો મળ્યો છે, મને કોઈ ચિંતા નથી
  અને મને ખબર નથી કેમ
  અને મને ખબર નથી કેમ
  કહો કે હું એક સ્ક્રફ બેગ છું, તે કોઈ બદનામી નથી, મને કોઈ ઉતાવળ નથી
  અને મને ખબર નથી કેમ
  મને કેમ ખબર નથી
  એનીમોર
  અરે નહિ

  તો આવો, અવાજની અનુભૂતિ કરો
  છોકરીઓ, તમારા છોકરાઓને પકડો
  અમને જંગલી, જંગલી, જંગલી મળે છે
  અમને જંગલી, જંગલી, જંગલી મળે છે
  તો આવો, અવાજની અનુભૂતિ કરો
  છોકરીઓ, તમારા છોકરાઓને પકડો
  અમને જંગલી, જંગલી, જંગલી મળે છે
  તમારા દરવાજે

  વાહ!
  તેથી તમને લાગે છે કે અમારી પાસે આળસુ સમય છે, તમારે વધુ સારી રીતે જાણવું જોઈએ
  અને મને ખબર નથી કેમ
  મને કેમ ખબર નથી
  અને તમે કહો છો કે મને ગંદું મન થયું છે, સારું, હું સરેરાશ ગો-ગેટર છું
  અને મને ખબર નથી કેમ
  અને મને ખબર નથી કેમ
  એનીમોર
  અરે નહિ

  તો આવો, અવાજની અનુભૂતિ કરો
  છોકરીઓ, તમારા છોકરાઓને પકડો
  અમને જંગલી, જંગલી, જંગલી મળે છે
  અમને જંગલી, જંગલી, જંગલી મળે છે
  તો આવો, અવાજની અનુભૂતિ કરો
  છોકરીઓ, તમારા છોકરાઓને પકડો
  અમને જંગલી, જંગલી, જંગલી મળે છે
  તમારા દરવાજે

  તો આવો, અવાજનો અનુભવ કરો (આવો, આવો)
  છોકરીઓ, તમારા છોકરાઓને પકડો (તમારા છોકરાઓને પકડો)
  આપણે જંગલી, જંગલી, જંગલી (આપણે જંગલી થઈએ છીએ)
  અમને જંગલી, જંગલી, જંગલી મળે છે (હા)
  તો આવો, અવાજને અનુભવો (તેને અનુભવો, અનુભવો)
  છોકરીઓ, તમારા છોકરાઓને પકડો (તેમને પકડો, તેમને પકડો)
  આપણે જંગલી, જંગલી, જંગલી (આપણે જંગલી થઈએ છીએ)
  આપણે જંગલી, જંગલી, જંગલી (આપણે જંગલી થઈએ છીએ)

  આવો, અવાજ અનુભવો (શું તમે તેને અનુભવી શકો છો, શું તમે તેને અનુભવી શકો છો?)
  છોકરીઓ, તમારા છોકરાઓને પકડો (અવાજ અનુભવો)
  અમને જંગલી, જંગલી, જંગલી મળે છે (આવો, જંગલી મેળવો)
  અમને જંગલી, જંગલી, જંગલી મળે છે (જંગલી મેળવો)
  તો આવો, અવાજ અનુભવો (આવો, આવો, આવો)
  છોકરીઓ, તમારા છોકરાઓને પકડો (અવાજ અનુભવો)
  અમને જંગલી, જંગલી, જંગલી મળે છે
  અમને જંગલી, જંગલી, જંગલી મળે છે


રમ કમ ઓન ફીલ ધ નોઇઝ કંઈપણ શોધી શક્યું નથી. સંલગ્ન લિંક્સ સમાવી શકે છે

તમારી દેવદૂતની સંખ્યા શોધો

આ પણ જુઓ:

આજે શ્રેષ્ઠ:

ઝેગર અને ઇવાન્સ દ્વારા વર્ષ 2525 ના ગીતો

ઝેગર અને ઇવાન્સ દ્વારા વર્ષ 2525 ના ગીતો

NF દ્વારા અસત્ય

NF દ્વારા અસત્ય

ગૅડ હી ઈઝ ગોન બાય ટોવ લો

ગૅડ હી ઈઝ ગોન બાય ટોવ લો

એકવીસ પાઇલટ્સ દ્વારા માઇગ્રેન માટે ગીતો

એકવીસ પાઇલટ્સ દ્વારા માઇગ્રેન માટે ગીતો

3333 અર્થ - 3333 એન્જલ નંબર જોવો

3333 અર્થ - 3333 એન્જલ નંબર જોવો

રોબિન દ્વારા મારા પોતાના પર નૃત્ય

રોબિન દ્વારા મારા પોતાના પર નૃત્ય

વોલબીટ દ્વારા ગુડબાય ફોરએવર માટે ગીતો

વોલબીટ દ્વારા ગુડબાય ફોરએવર માટે ગીતો

પિટબુલ દ્વારા આઇ નો યુ વોન્ટ મી (કેલે ઓચો)

પિટબુલ દ્વારા આઇ નો યુ વોન્ટ મી (કેલે ઓચો)

દુરાન દુરાન દ્વારા સામાન્ય વિશ્વ માટે ગીતો

દુરાન દુરાન દ્વારા સામાન્ય વિશ્વ માટે ગીતો

સ્નો દ્વારા માહિતી આપનાર

સ્નો દ્વારા માહિતી આપનાર

યુ 2 દ્વારા ગૌરવ (પ્રેમના નામે)

યુ 2 દ્વારા ગૌરવ (પ્રેમના નામે)

ફેલિક્સ જેહ્ન દ્વારા કોઈ પણ (લવ્ઝ મી બેટર) નથી

ફેલિક્સ જેહ્ન દ્વારા કોઈ પણ (લવ્ઝ મી બેટર) નથી

સ્ટેન ગેટ્ઝ અને એસ્ટ્રુડ ગિલબર્ટો દ્વારા ધ ગર્લ ફ્રોમ ઇપાનેમા માટે ગીતો

સ્ટેન ગેટ્ઝ અને એસ્ટ્રુડ ગિલબર્ટો દ્વારા ધ ગર્લ ફ્રોમ ઇપાનેમા માટે ગીતો

ફ્રેન્કી વલ્લી દ્વારા તમે મારી આંખો બંધ કરી શકતા નથી

ફ્રેન્કી વલ્લી દ્વારા તમે મારી આંખો બંધ કરી શકતા નથી

સેમ સ્મિથ દ્વારા પ્રાર્થના

સેમ સ્મિથ દ્વારા પ્રાર્થના

ગેબ્રિયેલા સિલ્મી દ્વારા મીઠી વિશે મારા માટે ગીતો

ગેબ્રિયેલા સિલ્મી દ્વારા મીઠી વિશે મારા માટે ગીતો

ડોન મોઇન દ્વારા ભગવાન માટે ગીતો એક માર્ગ બનાવશે

ડોન મોઇન દ્વારા ભગવાન માટે ગીતો એક માર્ગ બનાવશે

હાઇ સ્કૂલ મ્યુઝિકલ કાસ્ટ દ્વારા હાઇ સ્કૂલ મ્યુઝિકલ માટે ગીતો

હાઇ સ્કૂલ મ્યુઝિકલ કાસ્ટ દ્વારા હાઇ સ્કૂલ મ્યુઝિકલ માટે ગીતો

બ્રુનો મંગળ દ્વારા જ્યારે હું તમારો માણસ હતો

બ્રુનો મંગળ દ્વારા જ્યારે હું તમારો માણસ હતો

ગીતો ફોર એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ રૂલ ધ વર્લ્ડ પર ટિયર બાય ફોર ફિયર્સ

ગીતો ફોર એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ રૂલ ધ વર્લ્ડ પર ટિયર બાય ફોર ફિયર્સ