જીમી હેન્ડ્રિક્સ દ્વારા ચોકીબુરજ માટે બધા માટે ગીતો

 • અહીંથી બહાર નીકળવાનો કોઈક રસ્તો હોવો જોઈએ
  જોકરે ચોરને કહ્યું
  ખૂબ જ મૂંઝવણ છે
  હું કોઈ રાહત મેળવી શકતો નથી

  વેપારી પુરુષો, તેઓ મારો વાઇન પીવે છે
  પ્લોમેન મારી પૃથ્વી ખોદે છે
  મન પર કોઈ સ્તર નહોતું
  તેની વાત પર કોઈ નથી
  અરે, અરે

  ઉત્સાહિત થવાનું કોઈ કારણ નથી
  જે ચોર તે દયાથી બોલ્યો
  અહીં આપણી વચ્ચે ઘણા છે
  જેમને લાગે છે કે જીવન માત્ર એક મજાક છે
  પરંતુ, ઉહ, પણ તમે અને હું, અમે તેમાંથી પસાર થયા છીએ
  અને આ આપણું ભાગ્ય નથી
  તો ચાલો હવે ખોટી વાતો કરવાનું બંધ કરીએ
  કલાક મોડો થઈ રહ્યો છે, અરે

  બધા ચોકીબુરજ સાથે
  રાજકુમારોએ દૃશ્ય રાખ્યું
  જ્યારે તમામ મહિલાઓ આવી અને ગઇ
  ઉઘાડપગું નોકર પણ
  ઠંડા અંતરમાં બહાર
  એક જંગલી બિલાડીએ બૂમ પાડી
  બે સવાર નજીક આવી રહ્યા હતા
  અને પવન રડવા લાગ્યોલેખક/ઓ: બોબ ડાયલન
  પ્રકાશક: યુનિવર્સલ મ્યુઝિક પબ્લિશિંગ ગ્રુપ
  દ્વારા લાઇસન્સ અને પ્રદાન કરાયેલ ગીતો LyricFind
રમ બધા સાથે ચોકીબુરજ કંઈપણ શોધી શક્યા નથી. સંલગ્ન લિંક્સ સમાવી શકે છે

રસપ્રદ લેખો